Ta nästa steg! 

Mina framsteg-testet ger dig förslag på mål att sätta för nästa vecka när det gäller motion, kost, tobak och alkohol. 
Gör testet nu!

 

Anna, Bengt, Kennerth och Gösta har alla typ 2-diabetes. 
Här kan du se filmerna när komikern och författaren Anna-Lena Brundin följde med dem en dag och pratade träning, matlagning, rädslor och förhoppningar inför nästa steg i livet med typ 2-diabetes.


Anna vill ha perfekta värden

Annas personporträtt

Se hela filmen om Anna här!

Bengt tar en dag i taget

Bengt

Se hela filmen om Bengt här!

Kennerth berättar gärna om sin diabetes

Kenneth

Se hela filmen om Kennerth här!

Gösta vill leva som vanligt

Gösta

Se hela filmen om Gösta här!
 


 

Ditt blod säger mycket

Ta med värdena på kontrollen. Ditt långtidssocker HbA1c speglar ditt medelblodsocker 6-8 veckor bakåt. Mäter du själv ditt blodsocker, ta med dina mätningar när du går på kontroll, tipsar Erik.

Glykerat hemoglobin, HbA1c, är ett ”långtidsmått” på blodsockernivån och ett bra sätt att följa behandlingen av diabetes eftersom HbA1c kan påvisa blodsockernivån under de 2–3 senaste månaderna.

Värdet kontrolleras 1–2 gånger per år, men det kan variera beroende på hur välkontrollerat ditt blodsocker är. Ett för högt HbA1c visar att ditt medelblodsocker är för högt och kan bero på att din behandling/medicinering inte räcker till. Ett lågt HbA1c är oftast bra men kan, speciellt om du behandlas med insulin, ibland betyda att du för ofta har för låga blodsockervärden och att den medicinska behandlingen behöver minskas.

Har du nyligen fått din diagnos rekommenderas oftast ett HbA1c under 52 mmol/mol. För dig som haft diabetes en längre tid och som redan utvecklat en del komplikationer sätts kanske HbA1c-målet något högre. Prata med din doktor eller diabetessköterska om vilka mål du bör ha för dina blodsockervärden.

Publicerad: 2017-02-13 10:05, revision: SE-4202-10-18-AZ Till toppen